مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تعقیبی تیمی در رده جوانان آقایان
16

تعداد شرکت کنندگان

رشت

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-27

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 شهرک مبل 0
2 آکادمی پاسارگاد 0
3 صنعت مس رفسنجان 0
4 هیئت صومعه سرا 0
5 هیئت شهر تبریز 0
6 هیئت قزوین 0
7 آزاکس 0
8 هیئت خراسان رضوی 0
9 اعتماد کالا یزد 0
10 شرکت عمران سهند 0
11 صنعت مس کرمان 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد