شمس خوی

شمس خوی
? شهر
? مدیر
? تاسیس
? اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
کریم صادقی پور لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
کریم صادقی پور لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
اژدر یوسف پور لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 26 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
کریم صادقی پور مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 0 1400-09-26
کریم صادقی پور مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1400-09-25