ایران جاوید

ایران جاوید
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
علی مظلوم لیگ جاده استان مازندران م3 استانی بابل 14 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-01-25
حسین دلفی لیگ جاده استان مازندران م3 استانی بابل 11 استقامت جاده آزاد آقایان 32 0 1401-01-25
آرتین صدیقی لیگ جاده استان مازندران م3 استانی بابل 8 استقامت جاده آزاد آقایان 47 0 1401-01-25
حسین صادق زاده مقری لیگ جاده استان مازندران م3 استانی بابل 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1401-01-25
ثامن مسلم زاده لیگ جاده استان مازندران م4 استانی محمودآباد -- تایم تریل تیمی آزاد آقایان 0 0 1401-12-17
حسین دلفی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 25 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
میلاد سیف الهی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 22 استقامت جاده آزاد آقایان 10 0 1401-06-18
علی مظلوم لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 17 استقامت جاده آزاد آقایان 20 0 1401-06-18
آرتین صدیقی لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1401-06-18
ولی اله شیرزاد لیگ جاده استان مازندران - م2 استانی ساری 45 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-18
حسین دلفی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 27 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
ولی اله شیرزاد لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-06-11
میلاد سیف الهی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 20 استقامت جاده آزاد آقایان 12 0 1401-06-11
علی مظلوم لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1401-06-11
آرتین صدیقی لیگ جاده استان مازندران - م1 استانی بابل 4 استقامت جاده آزاد آقایان 67 0 1401-06-11
شینا واحدی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 5 کراس کانتری جوانان بانوان 61 24 1401-05-23
ملینا نظام سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 4 کراس کانتری جوانان بانوان 67 30 1401-05-23
آوا عالی نژاد سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک DNF کراس کانتری جوانان بانوان 0 0 1401-05-23
آرتین صدیقی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
علی مظلوم لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 36 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
آرتین صدیقی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 17 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 21 0 1401-03-19