53

تعداد مسابقات

73

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 جام آزاد شهر آفتاب 1 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده هیئت آذربایجان شرقی جوانان بانوان تهران 50 00:47:48.000 1403-02-18
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری