مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان بانوان
8

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-09-02

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 باشگاه بالابان چابهار 160
2 هیات بم 117
3 هیات رفسنجان 100
4 باشگاه آرمین بندرعباس 67
5 باشگاه دوچرخه سواری جمالی 51
6 هیات استان همدان (شهید شمسی پور) 47

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد