باشگاه بالابان چابهار

باشگاه بالابان چابهار
چابهار شهر
محمدرضا ترابی مدیر
1396 تاسیس
محمدرضا ترابی اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
فاطمه دادگر ترکمبور لیگ پیست جوانان م 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1402-07-10
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور قهرمانی کشور تهران 3 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1402-04-05
بهاره عرب مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 23 0 1401-02-16
پردیس ترابی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 43 0 1401-02-16
سوگند دیناروند لیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 7 500 متر جوانان بانوان 51 12 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور لیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 4 500 متر جوانان بانوان 67 30 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 61 24 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 100 60 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور لیگ - اومنیوم - م2 سوپرلیگ تهران 1 اومنیوم جوانان بانوان 40 60 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور سوپرلیگ - دور امتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی جوانان بانوان 56 18 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور سوپرلیگ - دور امتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی جوانان بانوان 100 60 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور لیگ - کایرین - 2 سوپرلیگ تهران 6 کیرین جوانان بانوان 56 18 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور لیگ - کایرین - 2 سوپرلیگ تهران 3 کیرین جوانان بانوان 75 36 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور لیگ - تیم اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت آزاد بانوان 0 0 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور لیگ - تیم اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت آزاد بانوان 200 0 1401-05-01
سوگند دیناروند لیگ - تیم اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت آزاد بانوان 0 0 1401-05-01
حنانه دادگر ترکمبور لیگ - اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت جوانان بانوان 61 12 1401-05-01
سوگند دیناروند لیگ - اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان بانوان 51 0 1401-05-01
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ جوانان بانوان 75 36 1401-02-18
فاطمه دادگر ترکمبور سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 کیرین جوانان بانوان 85 45 1401-02-18
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران DNF تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
پردیس ترابی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 15 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 23 0 1401-02-18
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-16
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده جوانان بانوان 0 0 1401-02-15
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان بانوان 75 36 1400-09-02
حنانه دادگر ترکمبور مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان بانوان 85 45 1400-09-02
پانته آ قلی پور مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 56 18 1400-09-02
سلماز کربلایی سعدآباد مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 20 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 18 0 1400-09-02
الهام رحیمی آقاباقر مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 26 0 1400-09-02
حنانه دادگر ترکمبور مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 3 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 75 12 1400-09-03
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 85 18 1400-09-03
سلماز کربلایی سعدآباد مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 39 0 1400-09-03
پانته آ قلی پور مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 51 0 1400-09-03
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
طهورا بهرامی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
محمدسینا ربیعی کرهرودی لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 12 1400-08-18
محمدسینا ربیعی کرهرودی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 19 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
امیررضا ثروین لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 30 استقامت جاده جوانان آقایان 7 0 1400-08-18
محمد خواجه زاده لیگ جاده م2 کلاس1 میکامال سوپرلیگ جزیره کیش 17 استقامت جاده جوانان آقایان 20 0 1400-08-18
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 20 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 23 0 1400-08-18
محمد خواجه زاده مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 19 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 26 0 1400-08-18
امیررضا ثروین مرحله دوم لیگ جاده - کلاس1 میکامال کیش سوپرلیگ جزیره کیش 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-18
دینا غفوری مرحله اول لیگ بانوان استقامت سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان بانوان 0 0 1400-08-04
پانته آ قلی پور مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 67 9 1400-08-05
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 24 1400-07-27
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله اول لیگ بانوان استقامت سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان بانوان 75 36 1400-08-04
سلماز کربلایی سعدآباد مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
پردیس ترابی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
پانته آ قلی پور مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 85 45 1400-08-04
طهورا بهرامی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران 12 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 39 0 1400-08-04
حنانه دادگر ترکمبور مرحله اول لیگ بانوان استقامت سوپرلیگ تهران 2 استقامت جاده جوانان بانوان 85 45 1400-08-04
طهورا بهرامی مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 47 0 1400-08-05
حنانه دادگر ترکمبور مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 75 30 1400-08-05
فاطمه دادگر ترکمبور مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 100 18 1400-08-05
امیرمهدی یاراحمدی قرائی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیررضا ثروین مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 11 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 7 1400-07-27
امیرمهدی یاراحمدی قرائی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرمهدی یاراحمدی قرائی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
احسان بلوچ لاشاری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 33 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیررضا ثروین مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 41 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
یزدان ایمان زاده مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیررضا ثروین مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احسان بلوچ لاشاری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احسان بلوچ لاشاری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احسان بلوچ لاشاری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 42 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیررضا ثروین مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیررضا ثروین مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
احسان بلوچ لاشاری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیررضا ثروین مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 42 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدسینا ربیعی کرهرودی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 6 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25