مرحله سوم تور مرند

مسابقات تور کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
49

تعداد شرکت کنندگان

مرند

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-27

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات قزوین 0
2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0
3 شرکت عمران سهند 0
4 اعتماد کالا یزد 0
5 تکدانه مرند 0
6 صنعت مس رفسنجان 0
7 صرافی کایا ارس 0
8 هیات استان خراسان رضوی 0
9 باشگاه بالابان چابهار 0
10 هیات مرند 0
11 هیات استان فارس 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد