مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده جوانان بانوان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-09-03

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 باشگاه بالابان چابهار 160
2 هیات بم 128
3 هیات رفسنجان 100
4 باشگاه آرمین بندرعباس 56
5 هیات قزوین 51
6 باشگاه دوچرخه سواری جمالی 47
7 هیات استان همدان (شهید شمسی پور) 43

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد