مرحله ی نخست لیگ

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان بانوان
18

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-16

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد