مرحله ی نخست لیگ

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان بانوان
18

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-16

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات اردبیل 141
2 برج پلیمر اصفهان 139
3 هیات تهران 128
4 سانتو دریا کاو ویب بایک 87
5 ایران زمین (تهران) 75
6 باشگاه بالابان چابهار 66
7 هیات بم 51
8 کرمان موتور 47
9 شهرداری تبریز 35
10 هیات دامغان 20

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد