کرمان موتور

کرمان موتور
بم شهر
مهدی ارکیان مدیر
1400 تاسیس
شرکت کرمان موتور اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آریانا ولی نژادبیرانوند مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 47 0 1401-02-16
فاطمه یوسفی سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 4 500 متر بزرگسالان بانوان 67 30 1401-05-01
یگانه غلامرضایی سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 1 500 متر بزرگسالان بانوان 100 60 1401-05-01
آزاده مزاری لیگ - اسکرچ - م2 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
فاطمه یوسفی لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 51 12 1401-05-01
آزاده مزاری لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 47 6 1401-05-01
آریانا ولی نژادبیرانوند لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 51 12 1401-05-01
آزاده مزاری لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
آزاده مزاری لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
یگانه غلامرضایی لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
آریانا ولی نژادبیرانوند لیگ -تیم اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 170 0 1401-05-01
یگانه غلامرضایی لیگ -کایرین - م2 سوپرلیگ تهران 4 کیرین بزرگسالان بانوان 67 30 1401-05-01
آزاده مزاری لیگ -کایرین - م2 سوپرلیگ تهران 3 کیرین بزرگسالان بانوان 75 36 1401-05-01
فاطمه یوسفی لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان بانوان 61 24 1401-05-01
یگانه غلامرضایی لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 4 اسپرینت بزرگسالان بانوان 67 30 1401-05-01
یکتا غلامرضایی لیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 2 500 متر جوانان بانوان 85 45 1401-05-01
لیلا حیدری ویرانی لیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران 1 500 متر جوانان بانوان 100 60 1401-05-01
لیلا حیدری ویرانی لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 51 12 1401-05-01
یکتا غلامرضایی لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 75 36 1401-05-01
یکتا غلامرضایی سوپرلیگ - دور امتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 7 دورامتیازی جوانان بانوان 51 12 1401-05-01
لیلا حیدری ویرانی سوپرلیگ - دور امتیازی - م2 سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی جوانان بانوان 67 30 1401-05-01
یکتا غلامرضایی لیگ - کایرین - 2 سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان بانوان 67 30 1401-05-01
لیلا حیدری ویرانی لیگ - کایرین - 2 سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان بانوان 100 60 1401-05-01
یکتا غلامرضایی لیگ - اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان بانوان 75 18 1401-05-01
لیلا حیدری ویرانی لیگ - اسپرینت - 2 سوپرلیگ تهران 1 اسپرینت جوانان بانوان 100 30 1401-05-01
امیرحسین وطن پرست مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
یگانه غلامرضایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 500 متر بزرگسالان بانوان 67 30 1401-02-18
یکتا غلامرضایی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 3 500 متر جوانان بانوان 75 36 1401-02-18
لیلا حیدری ویرانی مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 1 500 متر جوانان بانوان 100 60 1401-02-18
ساناز ایرانمنش مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 1 اسکرچ جوانان بانوان 100 60 1401-02-18
ساناز ایرانمنش مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 100 60 1401-02-18
یکتا غلامرضایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 کیرین جوانان بانوان 67 30 1401-02-18
لیلا حیدری ویرانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 کیرین جوانان بانوان 100 60 1401-02-18
یگانه غلامرضایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 کیرین بزرگسالان بانوان 56 18 1401-02-18
آزاده مزاری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 کیرین بزرگسالان بانوان 75 36 1401-02-18
فاطمه یوسفی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 47 6 1401-02-18
آزاده مزاری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 56 18 1401-02-18
آزاده مزاری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ بزرگسالان بانوان 56 18 1401-02-18
فاطمه یوسفی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 5 اسکرچ بزرگسالان بانوان 61 24 1401-02-18
فاطمه یوسفی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 500 متر بزرگسالان بانوان 56 18 1401-02-18
لیلا حیدری ویرانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 200 0 1401-02-18
یکتا غلامرضایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
ساناز ایرانمنش سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1401-02-18
یگانه غلامرضایی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
فاطمه یوسفی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-18
آزاده مزاری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 150 0 1401-02-18
امیر حسین محمودی میمند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 15 دورحذفی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-02-06
پارسا خیری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 13 دورحذفی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-06
حسین سعادتی فر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 17 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
سعید طلایی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 15 1000 متر بزرگسالان آقایان 23 0 1401-02-06
مهرداد ثابت نیا مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
امین رضایی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 13 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-02-06
امیرحسین وطن پرست مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 7 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 51 0 1401-02-06
امیرحسین محمودی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 12 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 32 0 1401-02-06
آزاده مزاری مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
سعید طلایی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 134 0 1401-02-06
مهرداد ثابت نیا مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
حسین سعادتی فر مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06