سوپر لیگ - پیست - 1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته 500 متر در رده بزرگسالان بانوان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-18

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 سانتو دریا کاو ویب بایک 185
2 برج پلیمر اصفهان 136
3 کرمان موتور 123
4 هیات دزفول 51
5 هیات اردبیل 47
6 هیات بم 43

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد