لیگ - تعقیبی انفرادی - م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تعقیبی انفرادی در رده بزرگسالان بانوان
15

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-05-01

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 سانتو دریا کاو ویب بایک 185
2 برج پلیمر اصفهان 118
3 کرمان موتور 98
4 تهران آکادمی 67
5 هوشیار 61
6 هیات بم 61
7 هیات اردبیل 56
8 هیات استان همدان (شهید شمسی پور) 39
9 هیات استان گیلان 35

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد