لیگ -تیم اسپرینت - م2

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تیم اسپرینت در رده بزرگسالان بانوان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-05-01

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 برج پلیمر اصفهان 200
2 کرمان موتور 170
3 هیات بم 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد