سوپر لیگ - پیست - 1

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته تیم اسپرینت در رده بزرگسالان بانوان
12

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-18

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 سانتو دریا کاو ویب بایک 200
2 برج پلیمر اصفهان 170
3 کرمان موتور 150
4 هیات بم 134

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد