مرحله ی نخست لیگ

مسابقات لیگ دسته اول در بخش پیست در رشته دورامتیازی در رده بزرگسالان آقایان
16

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-06

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد