مرحله ی نخست لیگ

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان بانوان
9

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-15

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات قزوین 0
2 هیات تهران 0
3 ترمه دستجردی یزد 0
4 هیات اردبیل 0
5 کرمان موتور 0
6 هیات استان همدان (شهید شمسی پور) 0
7 ایران زمین (تهران) 0
8 اپلیکیشن رادار یزد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد