اپلیکیشن رادار یزد

اپلیکیشن رادار یزد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
فاطمه ساسانیان مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
فاطمه ولايتی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-05
فاطمه ساسانیان مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 43 2 1400-09-02
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 16 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-09-02
بهاره عرب مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 35 0 1400-09-02
فاطمه ولايتی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 14 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 32 0 1400-09-02
فاطمه ساسانیان مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 61 6 1400-09-03
فاطمه ولايتی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 43 0 1400-09-03
فاطمه ولايتی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DNS اسپرینت بزرگسالان بانوان 0 18 1400-08-04
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران DNS 500 متر بزرگسالان بانوان 0 18 1400-08-04
فاطمه ولايتی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ تهران 5 500 متر بزرگسالان بانوان 67 24 1400-08-04
فاطمه ولايتی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم بزرگسالان بانوان 122 24 1400-08-05
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 7 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 61 12 1400-08-05
فاطمه ولايتی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
حدیر احمد مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله اول لیگ بانوان جاده سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-08-04
حدیر احمد مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 35 0 1400-08-05
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله اول لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 32 0 1400-08-05
فاطمه ولايتی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ بزرگسالان بانوان 56 6 1400-08-04
فاطمه محمدی عزیز آبادی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 10 اسکرچ بزرگسالان بانوان 0 2 1400-08-04