مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته اسکرچ در رده بزرگسالان بانوان
10

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

10km

مسافت

1400-08-04

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد