63

تعداد مسابقات

3518

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 جام آزاد شهر آفتاب 29 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده هیئت اصفهان بزرگسالان آقایان تهران 70 01:19:50.000 1403-02-17
2 جام آزاد شهید شیرودی تنکابن 1 40 کاپ کلاس 1 استقامت جاده هیئت اصفهان بزرگسالان آقایان تنکابن 70 01:36:00.000 1403-02-21
3 جام مولای عرشیان 1 0 استانی استقامت جاده هیئت اصفهان بزرگسالان آقایان اصفهان 40 1403-01-24
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری