12

تعداد مسابقات

182

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

علی توکلی دار کانی

علی توکلی دار کانی
35
17 سن UCI
179 قد
55 وزن
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان مسافت زمان امتیازداخلی تاریخ
1 لیگ برتر جاده م2 20 0 سوپرلیگ استقامت جاده فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان 23 تهران 60 01:20:47.000 0 1402-05-10
2 تور مرند(2.1) نتیجه کلی 27 0 بین المللی استقامت جاده فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان Iran 0 0 1402-02-30
3 تور مرند(2.1) م4 23 0 بین المللی استقامت جاده فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان Iran 0 0 1402-02-30
4 تور مرند(2.1) م3 27 0 بین المللی استقامت جاده فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان مرند 35 0 1402-02-29
5 تور مرند(2.1) م2 34 0 بین المللی استقامت جاده فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان 65 0 1402-02-28
6 تور مرند(2.1) م1 35 0 بین المللی تایم تریل انفرادی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان جوانان آقایان Iran 10 0 1402-02-27
7 جایزه بزرگ پیست 4 20 کاپ کلاس 1 اومنیوم رایدر آزاد جوانان آقایان 110 تهران 134 1402-02-18
8 لیگ برتر استقامت جاده جوانان م2 18 0 سوپرلیگ استقامت جاده کلاسیک ایران جوانان آقایان 241 تهران 67 02:05:55.100 23 1401-12-24
9 لیگ برتر اومنیوم م2 4 30 سوپرلیگ اومنیوم کلاسیک ایران جوانان آقایان 102 تهران 134 1401-12-10
10 لیگ برتر کیرین م2 6 18 سوپرلیگ کیرین کلاسیک ایران جوانان آقایان 102 تهران 56 1401-12-10
11 لیگ برتر 1000 متر م2 DNS 0 سوپرلیگ 1000 متر کلاسیک ایران جوانان آقایان 102 تهران 1 0 1401-12-10
12 لیگ برتر تعقیبی تیمی م2 DNF 0 سوپرلیگ تعقیبی تیمی کلاسیک ایران جوانان آقایان 100 تهران 4 0 1401-12-10
امتیاز رنکینگ = vo2p