18

تعداد مسابقات

1313

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 جام آزاد شهید شیرودی تنکابن 2 30 کاپ کلاس 1 استقامت جاده هیئت زنجان بزرگسالان آقایان تنکابن 70 00:01:36.000 1403-02-21
2 جام آزاد شهر آفتاب 3 24 کاپ کلاس 2 استقامت جاده هیئت زنجان بزرگسالان آقایان تهران 70 01:18:12.000 1403-02-17
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری