افشین دوستی

افشین دوستی
93
قد 177
وزن 66

سن uci 40

افتخارات

15

تعداد مسابقات

194

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 جام آزاد اصفهان پیشکسوتان -- 0 کاپ کلاس 3 استقامت جاده هیئت بروجرد پیشکسوتان بالای 40 اصفهان 42 1403-03-04
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری