31

تعداد مسابقات

754

مجموع مسافت مسابقات

325

رنکینگ جهانی

120

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان تاریخ
1 VO2 Movement XCO Round 2 3 24 کاپ کلاس 1 کراس کانتری آتاویتا بزرگسالان آقایان تهران 01:10:34.000 1403-01-28
2 VO2 Movement XCO Men Round 3 -- 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری آتاویتا بزرگسالان آقایان اصفهان 20 1403-02-07
3 لیگ استان فارس م 3 -- 0 استانی استقامت جاده بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان لامرد 90 1402-12-21
4 لیگ استان فارس م 3 -- 0 استانی تایم تریل انفرادی بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان لامرد 18 1402-12-20
5 VO2 Movement XCO Round 1 1 40 کاپ کلاس 1 کراس کانتری بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان اصفهان 20 01:06:28.000 1402-12-04
6 کاپ استانی فارس 1 0 استانی کراس کانتری بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان شیراز 15 01:04:18.000 1402-11-18
7 لیگ استان فارس م 2 1 0 استانی استقامت جاده بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان کازرون 105 1402-11-12
8 لیگ استان فارس م 2 1 0 استانی تایم تریل انفرادی بیشاپور کازرون بزرگسالان آقایان کازرون 14 00:19:13.000 1402-11-11
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری