کسری قیاسی

کسری قیاسی
103
قد 176
وزن 69
سن uci 27
مربی

افتخارات

13

تعداد مسابقات

215

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان gap تاریخ
11 لیگ دسته یک RR م2 15 0 لیگ دسته اول استقامت جاده هیئت نهاوند ME نیشابور 85 01:55:00.000 0 1401-05-22
10 قهرمانی کشور جاده 23 0 قهرمانی کشور استقامت جاده هیئت همدان ME تهران 130 03:07:13.000 0 1401-04-11
9 لیگ دسته یک TT م1 3 6 لیگ دسته اول تایم تریل انفرادی هیئت نهاوند MOPEN گرگان 00:09:30.674 0 1401-03-19
8 لیگ دسته یک م 1 28 0 لیگ دسته اول استقامت جاده هیئت نهاوند MOPEN گرگان 0 1401-03-19
7 جایزه بزرگ ورامین 21 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده آزاد ME ورامین 01:22:25.250 0 1401-03-13
1 مرحله ی نخست لیگ 7 0 لیگ دسته اول تیم اسپرینت هیئت نهاوند ME تهران 0 1401-02-06
2 مرحله ی نخست لیگ 13 0 لیگ دسته اول اسپرینت هیئت نهاوند ME تهران 00:00:12.637 0 1401-02-06
3 مرحله ی نخست لیگ 3 18 لیگ دسته اول دورامتیازی هیئت نهاوند ME تهران 0 1401-02-06
4 مرحله ی نخست لیگ 5 12 لیگ دسته اول اسکرچ هیئت نهاوند ME تهران 0 1401-02-06
5 مرحله ی نخست لیگ 6 0 لیگ دسته اول دورحذفی هیئت نهاوند ME تهران 0 1401-02-06
6 مرحله ی نخست لیگ 14 0 لیگ دسته اول 1000 متر هیئت نهاوند ME تهران 0 1401-02-06
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری