10

تعداد مسابقات

174

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی مکان مسافت زمان gap تاریخ
1 قهرمانی آسیا پیشکسوتان 1 0 بین المللی تایم تریل انفرادی تیم ملی ایران MASTERE قزاقستان 21 00:30:27.000 1403-03-19
2 قهرمانی آسیا پیشکسوتان 1 0 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران MASTERE قزاقستان 62 1403-03-19
امتیاز رنکینگ = vo2p
اشتراک گذاری