قهرمانی آسیا پیشکسوتان

مسابقات بین المللی در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده پیشکسوتان بالای 55
3

تعداد شرکت کنندگان

قزاقستان

مکان برگزاری

21km

مسافت

1403-03-19

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد