مرحله اول تور مازندران

مسابقات بین المللی در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
27

تعداد شرکت کنندگان

فریدونکنار

مکان برگزاری

50km

مسافت

1403-02-26

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
2 آرتین صدیقی - 17 هیئت مازندران
3 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 0 17 هیئت آذربایجان شرقی
5 امیرحسین وطن پرست 0 18 صنعت مس رفسنجان
6 بنیامین حقیقی پوده - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
7 محمدحسین قربانی - 18 هیئت البرز (ب)
10 مبین مسلم پور انگرابی - 16 هیئت البرز
12 امیرحسین علی پناهی - 17 هیئت البرز
13 پوریا زمانی - 16 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
14 سید محمد آروین جواهری - 17 هیئت البرز (ب)
15 امیر پویان کنشلو - 15 هیئت البرز
16 محمد عبداللهی - 18 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
17 شروین عرب فریدی - 16 صنعت مس رفسنجان
19 محمد بهبودی نیا - 16 هیئت خراسان رضوی
20 امیرمهدی شریف سلیمی - 17 هیئت مازندران
22 امیر علیزاده چاخرلو - 17 هیئت آذربایجان شرقی
24 عرشیا مصطفوی حصاری - 17 هیئت البرز
25 ثامن مسلم زاده - 18 هیئت مازندران
DNF عطا احدیان - 18 هیئت مازندران
DNF ارشیا کجباف نژاد - 16 هیئت البرز
DNF شهریار عرب فریدی - 16 صنعت مس رفسنجان
DNF علی توکلی دار کانی - 18 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
DNF محمد متین راعی دهقی - 17 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
DNF امیرحسین سالم قلعه - هیئت آذربایجان شرقی
DNF سپهر سالک خليلی - 17 هیئت آذربایجان شرقی
DNF امیرحسین علی پور - 18 هیئت آذربایجان شرقی
DNF یاسین زارع مهرجردی - هیئت خراسان رضوی
DNF پوریا پسندی بزاز - 17 هیئت خراسان رضوی
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد