تور مرند(2.1) م3

مسابقات بین المللی در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
18

تعداد شرکت کنندگان

ساکاریا

مکان برگزاری

35km

مسافت

1402-02-29

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد