جایزه بزرگ روز اصفهان

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
15

تعداد شرکت کنندگان

اصفهان

مکان برگزاری

km

مسافت

1402-08-25

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 صنعت مس رفسنجان 0
2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0
3 امیدنیا مشهد 0
4 هیئت گیلان 0
5 آزاد 0
6 هیئت گلستان 0
7 بایک سنتر (الف) 0
8 آموزش پرورش اصفهان 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد