مرحله چهارم بایک سنتر

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
10

تعداد شرکت کنندگان

قزوین

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-30

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد