مرحله چهارم بایک سنتر

شب قبل مسابقه به ورزشکاران اسکان رایگان تعلق میگیرد. نهار ، بعد از مسابقه مهمان بایک سنتر هستید. تلفن هماهنگی : آقای میثم رضایی 09126810640

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
10

تعداد شرکت کنندگان

قزوین

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-30

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 صرافی کایا ارس 0
2 رایدر آزاد 0
3 هیات قزوین 0
4 هیات کرمانشاه 0
5 باشگاه تک سواران 0
6 هیات کرج 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد