جام آزاد شهر آفتاب

مسابقات کاپ کلاس 2 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان بانوان
8

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

50km

مسافت

1403-02-18

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد