اولین مرحله انتخابی تیم ملی

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش پیست در رشته مدیسون در رده بزرگسالان آقایان
6

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-02-19

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات استان آذربایجان شرقی 0
2 هیات اردبیل 0
3 هیات مشهد 0
4 هیات قزوین 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد