مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی

مسابقات سوپرلیگ در بخش پیست در رشته دورامتیازی در رده جوانان بانوان
4

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-05

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 هیات قزوین 0
2 رایدر آزاد 0
3 صنعت مس رفسنجان 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد