کاپ کوهستان تنکابن - نفرات آزاد

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده بزرگسالان آقایان
گالری عکسهای ارسالی
3

تعداد شرکت کنندگان

تنکابن

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-04-24

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 آکادمی ملی فراز 0
2 هیات قزوین 0
3 رایدر آزاد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد