دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

تور سهند - مجموع کلی

مسابقات تور کلاس 1 در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده جوانان آقایان
10

تعداد شرکت کنندگان

مراغه

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-03-21

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 رایدر آزاد 0

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد