انتخابی تیم ملی

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش پیست در رشته اومنیوم در رده بزرگسالان آقایان
15

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-03-04

تاریخ برگزارینتیجه تیمی

دانلود نتایج تیمی
# نام تیم امتیاز
1 رایدر آزاد 200

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد