قهرمانی آسیا پیشکسوتان

مسابقات بین المللی در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده پیشکسوتان بالای 50
2

تعداد شرکت کنندگان

قزاقستان

مکان برگزاری

21km

مسافت

1403-03-19

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم
2 امید اسفندیاری - 54 آزاد
3 سهراب پیل تن - 53 هیات جهرم
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد