جام آزاد اصفهان پیشکسوتان

مسابقات کاپ کلاس 3 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده پیشکسوتان بالای 40
25

تعداد شرکت کنندگان

اصفهان

مکان برگزاری

42km

مسافت

1403-03-11

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد