جام آزاد شهید شیرودی تنکابن

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده پیشکسوتان بالای 45
25

تعداد شرکت کنندگان

تنکابن

مکان برگزاری

70km

مسافت

1403-02-21

تاریخ برگزاری

در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد