4

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده بزرگسالان آقایان

13

تعداد مسابقات

علی اصغر موسی زاده جبدرقی

علی اصغر موسی زاده جبدرقی
4
23 سن
182 قد
67 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جایزه بزرگ رامسر - 4 2 30 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 79 رامسر 0 1401-03-17
2 انتخابی تیم ملی جاده 10 4 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 154 کلارآباد 0 1401-03-09
3 جایزه بزرگ ورامین 6 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 47 ورامین 00:12:20.000 0 1401-03-13
4 انتخابی تیم ملی 8 0 کاپ کلاس 3 اومنیوم رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 12 تهران 0 1401-03-04
5 جایزه بزرگ دهدشت 4 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد آقایان 137 دهدشت 0 1401-03-06
6 مسابقه سرخه حصار 3 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد آقایان 31 تهران 01:25:20.000 0 1401-02-31
7 سوپر لیگ 1 2 45 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان 6 جلفا 02:38:39.200 85 1401-02-27