33

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده جوانان آقایان

34

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان

14

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

24

تعداد مسابقات

محمدسینا ربیعی کرهرودی

محمدسینا ربیعی کرهرودی
4
17 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جایزه بزرگ ورامین 25 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 10 ورامین 01:23:30.120 0 1401-03-13
2 سوپر لیگ 1 30 0 سوپرلیگ استقامت جاده صنعت مس کرمان بزرگسالان آقایان 37 جلفا 02:39:00.000 9 1401-02-27
3 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ اسکرچ صنعت مس کرمان جوانان آقایان 240 تهران 61 1401-02-22
4 سوپر لیگ - پیست - 1 10 2 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی صنعت مس کرمان جوانان آقایان 240 تهران 00:04:02.660 0 1401-02-22
5 سوپر لیگ - جاده - 1 7 12 سوپرلیگ استقامت جاده صرافی کایا ارس جوانان آقایان 49 تهران 02:03:44.000 51 1401-02-22