7

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان

13

رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی جوانان آقایان

38

تعداد مسابقات

ائلمان عابدی

ائلمان عابدی
3
17 سن
173 قد
66 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 -- 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی رایدر آزاد بزرگسالان آقایان جلفا 00:25:12.060 0 1401-02-28
2 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ 1000 متر دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 71 تهران 00:01:11.270 75 1401-02-22
3 سوپر لیگ - پیست - 1 2 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 71 تهران 0 1401-02-22
4 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 4 9 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 77 تهران 00:17:26.040 67 1401-02-21
5 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 71 تهران 00:03:45.100 0 1401-02-22
6 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ اومنیوم دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
7 سوپر لیگ - پیست - 1 -- 0 سوپرلیگ دورامتیازی دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان تهران 0 1401-02-22
8 سوپر لیگ - جاده - 1 22 0 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز جوانان آقایان 77 تهران 02:20:30.000 12 1401-02-22