14

رده بندی بین المللی استقامت جاده بزرگسالان بانوان

10

رده بندی بین المللی تایم تریل انفرادی زیر 23 سال بانوان

25

تعداد مسابقات

ساجده سیاحیان

ساجده سیاحیان
4
21 سن
163 قد
48 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 قهرمانی آسیا WE - ITT 5 10 بین المللی تایم تریل انفرادی تیم ملی ایران زیر 23 سال بانوان Tajikistan 0 1401-01-07
2 قهرمانی آسیا RR WE 11 40 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-09
3 قهرمانی آسیا WE - TTT 3 10 بین المللی تایم تریل تیمی تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-05
4 Grand Prix Gazipaşa WE (1.2) 23 0 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-14
5 Grand Prix Mediterrennean WE (1.2) OTL 0 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-15