7

تعداد مسابقات

سلماز کربلایی سعدآباد

سلماز کربلایی سعدآباد
2
35 سن
164 قد
59 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 5 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 45 تهران 01:09:00.000 0 1401-02-31