9

تعداد مسابقات

سمیرا خدایاری

سمیرا خدایاری
1
29 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 4 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 21 تهران 01:07:16.000 0 1401-02-31
2 کاپ آزاد کوهستان - قزوین 4 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری آکادمی ملی فراز بزرگسالان بانوان 54 قزوین 0 1400-12-13