12

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان

7

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

3

رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی جوانان آقایان

34

رده بندی کاپ کلاس 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان

7

تعداد مسابقات

سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی

سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی
3
15 سن
175 قد
68 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جایزه بزرگ رامسر - 4 6 12 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان رامسر 0 1401-03-17
2 جایزه بزرگ ورامین 38 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 73 ورامین 01:23:30.120 0 1401-03-13
3 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ اسکرچ پرشین تهران جوانان آقایان 52 تهران 75 1401-02-22
4 سوپر لیگ - پیست - 1 4 30 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی پرشین تهران جوانان آقایان 52 تهران 00:03:54.440 75 1401-02-22
5 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 1 30 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی پرشین تهران جوانان آقایان 56 تهران 00:16:57.910 100 1401-02-21
6 سوپر لیگ - جاده - 1 DNF 0 سوپرلیگ استقامت جاده پرشین تهران جوانان آقایان 56 تهران 0 1401-02-22