5

رده بندی سوپرلیگ 500 متر بزرگسالان بانوان

6

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ بزرگسالان بانوان

4

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان

4

رده بندی سوپرلیگ کیرین بزرگسالان بانوان

26

تعداد مسابقات

فروزان عبدالهی عرب

فروزان عبدالهی عرب
1
25 سن
158 قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ کیرین برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 111 تهران 85 1401-02-18
2 سوپر لیگ - پیست - 1 2 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 111 تهران 0 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 111 تهران 00:04:14.193 85 1401-02-18
4 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ 500 متر برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 111 تهران 00:00:39.993 75 1401-02-18
5 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ اسکرچ برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 111 تهران 85 1401-02-18
6 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ استقامت جاده ترمه دستجردی یزد بزرگسالان بانوان تهران 0 1401-02-15