امیرحسین وطن پرست | دوچرخه سواری مدرن

3

رده بندی لیگ دسته اول اسکرچ بزرگسالان آقایان

3

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده جوانان آقایان

3

رده بندی سوپرلیگ اسپرینت جوانان آقایان

3

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان

19

تعداد مسابقات

امیرحسین وطن پرست

امیرحسین وطن پرست
14
16 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 4 30 سوپرلیگ 1000 متر صنعت مس رفسنجان جوانان آقایان 59 تهران 00:01:15.380 67 1401-02-22
2 سوپر لیگ - پیست - 1 2 45 سوپرلیگ اسکرچ صنعت مس رفسنجان جوانان آقایان 59 تهران 85 1401-02-22
3 سوپر لیگ - پیست - 1 DSQ 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت صنعت مس رفسنجان جوانان آقایان 59 تهران 0 1401-02-22
4 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ اسپرینت صنعت مس رفسنجان جوانان آقایان 59 تهران 75 1401-02-22
5 سوپر لیگ - جاده - م1 3 36 سوپرلیگ استقامت جاده صنعت مس رفسنجان جوانان آقایان 65 تهران 02:03:44.000 75 1401-02-22
6 مرحله ی نخست لیگ 7 0 لیگ دسته اول دورامتیازی کرمان موتور بزرگسالان آقایان 27 تهران 51 1401-02-06
7 مرحله ی نخست لیگ 1 30 لیگ دسته اول اسکرچ کرمان موتور بزرگسالان آقایان 27 تهران 100 1401-02-06