7

رده بندی بین المللی استقامت جاده بزرگسالان بانوان

4

رده بندی بین المللی تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان

16

تعداد مسابقات

سمیه یزدانی

سمیه یزدانی
7
32 سن
175 قد
64 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 قهرمانی آسیا RR WE 9 60 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-09
2 قهرمانی آسیا ITT WE 5 25 بین المللی تایم تریل انفرادی تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-07
3 قهرمانی آسیا WE - TTT 3 10 بین المللی تایم تریل تیمی تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-05
4 Grand Prix Gazipaşa WE (1.2) 19 0 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-14
5 Grand Prix Mediterrennean WE (1.2) 8 3 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-15