آیدین علیاری | دوچرخه سواری مدرن

9

رده بندی بین المللی استقامت جاده بزرگسالان آقایان

3

رده بندی بین المللی استقامت جاده زیر 23 سال آقایان

1

رده بندی بین المللی تایم تریل انفرادی زیر 23 سال آقایان

5

رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان

1

رده بندی بین المللی تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان

29

تعداد مسابقات

آیدین علیاری

آیدین علیاری
38
22 سن
182 قد
75 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 بازی های اسلامی 4 75 بین المللی تعقیبی انفرادی تیم ملی ایران بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1401-05-14
2 سوپر لیگ - جاده - م2 22 0 سوپرلیگ استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان 53 سیرجان 02:48:21.000 10 1401-05-03
3 سوپر لیگ - تایم تریل - م2 4 9 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان 53 سیرجان 00:29:39.680 67 1401-05-02
4 قهرمانی کشور جاده 26 0 قهرمانی کشور استقامت جاده استان آذربایجان شرقی بزرگسالان آقایان تهران 03:13:12.000 0 1401-04-11
5 قهرمانی کشور تایم تریل 9 1 قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی استان آذربایجان شرقی بزرگسالان آقایان تهران 00:46:02.823 1 1401-04-12
6 قهرمانی آسیا - مدیسن 5 420 بین المللی مدیسون تیم ملی ایران بزرگسالان آقایان India 0 1401-03-28
7 قهرمانی آسیا - تعقیبی انفرادی 6 390 بین المللی تعقیبی انفرادی تیم ملی ایران بزرگسالان آقایان India 0 1401-03-28
8 جایزه بزرگ ورامین 2 15 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 64 ورامین 01:21:40.000 0 1401-03-13
9 مسابقه جایزه بزرگ فریدونکنار 1 40 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 91 فریدونکنار 0 1401-03-11
10 انتخابی تیم ملی جاده 5 20 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 91 کلارآباد 0 1401-03-09
11 انتخابی تیم ملی 5 0 کاپ کلاس 3 اومنیوم رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 17 تهران 0 1401-03-04
12 سوپر لیگ - تایم تریل - م1 3 12 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان 53 جلفا 00:23:04.250 75 1401-02-28
13 اولین مرحله انتخابی تیم ملی 1 0 کاپ کلاس 3 اسکرچ استان آذربایجان شرقی بزرگسالان آقایان 128 تهران 00:00:23.300 0 1401-02-19
14 اولین مرحله انتخابی تیم ملی 1 0 کاپ کلاس 3 مدیسون استان آذربایجان شرقی بزرگسالان آقایان 100 تهران 00:00:31.000 0 1401-02-19
15 قهرمانی آسیا ITT 3 20 بین المللی تایم تریل انفرادی تیم ملی ایران زیر 23 سال آقایان tajikistan 0 1401-01-06
16 قهرمانی آسیا RR 18 3 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران زیر 23 سال آقایان tajikistan 0 1401-01-08
17 Grand Prix Manavgat Side (1.2) 38 0 بین المللی استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1400-12-28
18 Grand Prix Gündoğmuş (1.2) OTL 0 بین المللی استقامت جاده دانشگاه آزاد تبریز بزرگسالان آقایان Turkiye 0 1400-12-29